[1]
Andersen, Øivin 2022. Verbalsubstantiver, ikke-verbalsubstantiver, tellelighet og bruk av ubestemt artikkel. Bergen Language and Linguistics Studies. 12, 1 (Mar. 2022), 377–396. DOI:https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3519.