[1]
Gujord, A.-K.H., Molde, E.B., Olsen, A.-M.K. and Wunderlich, I. 2022. Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk. Bergen Language and Linguistics Studies. 12, 1 (Mar. 2022), 113–140. DOI:https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3539.