(1)
Andersen, Øivin. Verbalsubstantiver, Ikke-Verbalsubstantiver, Tellelighet Og Bruk Av Ubestemt Artikkel. BeLLS 2022, 12, 377–396.