(1)
Anderson, R. L. «Stao No Pao» Eller «stå No på»? Ao-Lyden Hjå to Ungdomskull I Sogndal. BeLLS 2022, 12, 271–294.