(1)
Gujord, A.-K. H.; Molde, E. B.; Olsen, A.-M. K.; Wunderlich, I. Vilkår for læring Og Bruk Av andrespråk I Akademia: Internasjonalt Tilsette Sine Erfaringar Med språk På Norske Universitet Og høgskular I Lys Av rådande språkpolitikk. BeLLS 2022, 12, 113–140.