(1)
Paulsen, M. Snikstigmatisering. BeLLS 2022, 12, 233–253.