(1)
Myking, J. Publikasjonar. BeLLS 2022, 12, 13–19.