(1)
Kinn, T. Sant Nok Fyller Kjersti 70 år, Men ...: The Structure of [A NOK] Disjuncts. BeLLS 2023, 13.