Andersen, Øivin. (2022). Verbalsubstantiver, ikke-verbalsubstantiver, tellelighet og bruk av ubestemt artikkel. Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), 377–396. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3519