Gujord, A.-K., Molde, E., Olsen, A.-M., & Wunderlich, I. (2022). Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia. Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), 113–140. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3539