Gujord, A.-K. H., Molde, E. B., Olsen, A.-M. K., & Wunderlich, I. (2022). Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk. Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), 113–140. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3539