Indridason, T. G. (2022). Suffikskombinasjoner i norsk med adjektivsuffiks på første plass: Hva er tillatt, og hva er ikke tillatt?. Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), 335–351. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3541