Kinn, T. (2022). År etter år, skritt for skritt og lag på lag: Tre NPN-konstruksjonar. Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), 353–376. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3542