Mannsåker, H. (2022). Referansebasert analyse av referentkopling: Forslag til ein operasjonell modell. Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), 167–205. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3544