Nesse, A. (2022). Ungdommelig tekstpraksis rundt 1900: Analyse av språk og tekst i fire minnebøker. Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), 91–112. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3545