ANDERSEN, ØIVIN. Verbalsubstantiver, ikke-verbalsubstantiver, tellelighet og bruk av ubestemt artikkel. Bergen Language and Linguistics Studies, v. 12, n. 1, p. 377–396, 5 mar. 2022.