KINN, T. År etter år, skritt for skritt og lag på lag. Bergen Language and Linguistics Studies, v. 12, n. 1, p. 353–376, 5 mar. 2022.