Azcúnaga López, Raúl. 2012. “Atlas Lingüístico-Etnográfico Pluridimensional De El Salvador (ALPES) Nivel Fonético”. Bergen Language and Linguistics Studies 2 (November). https://doi.org/10.15845/bells.v2i0.283.