Andersen, Øivin. 2022. “Verbalsubstantiver, Ikke-Verbalsubstantiver, Tellelighet Og Bruk Av Ubestemt Artikkel”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):377–396. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3519.