Gujord, Ann-Kristin Helland, Else Berit Molde, Anna-Marie Kjøde Olsen, and Ilka Wunderlich. 2022. “Vilkår for læring Og Bruk Av andrespråk I Akademia: Internasjonalt Tilsette Sine Erfaringar Med språk På Norske Universitet Og høgskular I Lys Av rådande språkpolitikk”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):113–140. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3539.