Gujord, Ann-Kristin, Else Molde, Anna-Marie Olsen, and Ilka Wunderlich. 2022. “Vilkår for Læring Og Bruk Av Andrespråk I Akademia”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1), 113–140. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3539.