Kinn, Torodd. 2022. “År Etter år, Skritt for Skritt Og Lag På Lag”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1), 353–376. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3542.