Kinn, Torodd. 2022. “År Etter år, Skritt for Skritt Og Lag På Lag: Tre NPN-Konstruksjonar”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):353–376. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3542.