Andersen, Øivin (2022) “Verbalsubstantiver, ikke-verbalsubstantiver, tellelighet og bruk av ubestemt artikkel”, Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), pp. 377–396. doi: 10.15845/bells.v12i1.3519.