Gujord, A.-K., Molde, E., Olsen, A.-M. and Wunderlich, I. (2022) “Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia”, Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), pp. 113–140. doi: 10.15845/bells.v12i1.3539.