Gujord, A.-K. H., Molde, E. B., Olsen, A.-M. K. and Wunderlich, I. (2022) “Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk”, Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), pp. 113–140. doi: 10.15845/bells.v12i1.3539.