Indridason, T. G. (2022) “Suffikskombinasjoner i norsk med adjektivsuffiks på første plass: Hva er tillatt, og hva er ikke tillatt?”, Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), pp. 335–351. doi: 10.15845/bells.v12i1.3541.