Kinn, T. (2022) “År etter år, skritt for skritt og lag på lag: Tre NPN-konstruksjonar”, Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), pp. 353–376. doi: 10.15845/bells.v12i1.3542.