Mannsåker, H. (2022) “Referansebasert analyse av referentkopling: Forslag til ein operasjonell modell”, Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), pp. 167–205. doi: 10.15845/bells.v12i1.3544.