Nesse, A. (2022) “Ungdommelig tekstpraksis rundt 1900: Analyse av språk og tekst i fire minnebøker”, Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), pp. 91–112. doi: 10.15845/bells.v12i1.3545.