Chiquito, A. and Saldívar Dick, M. (2014) “Actitudes lingüísticas en Paraguay. Identidad lingüística de los hablantes de lengua materna castellana en Asunción”, Bergen Language and Linguistics Studies, 5. doi: 10.15845/bells.v5i0.691.