Serverino Cerda, G. M. (2014) “Actitudes lingüísticas en República Dominicana. Conciencia e identidad lingüísticas en la ciudad de Santo Domingo”, Bergen Language and Linguistics Studies, 5. doi: 10.15845/bells.v5i0.694.