[1]
Øivin Andersen, “Verbalsubstantiver, ikke-verbalsubstantiver, tellelighet og bruk av ubestemt artikkel”, BeLLS, vol. 12, no. 1, pp. 377–396, Mar. 2022.