[1]
A.-K. H. Gujord, E. B. Molde, A.-M. K. Olsen, and I. Wunderlich, “Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk”, BeLLS, vol. 12, no. 1, pp. 113–140, Mar. 2022.