[1]
T. Kinn, “År etter år, skritt for skritt og lag på lag: Tre NPN-konstruksjonar”, BeLLS, vol. 12, no. 1, pp. 353–376, Mar. 2022.