[1]
H. Mannsåker, “Referansebasert analyse av referentkopling”, BeLLS, vol. 12, no. 1, pp. 167–205, Mar. 2022.