[1]
H. Mannsåker, “Referansebasert analyse av referentkopling: Forslag til ein operasjonell modell”, BeLLS, vol. 12, no. 1, pp. 167–205, Mar. 2022.