Gujord, A.-K. H., E. B. Molde, A.-M. K. Olsen, and I. Wunderlich. “Vilkår for læring Og Bruk Av andrespråk I Akademia: Internasjonalt Tilsette Sine Erfaringar Med språk På Norske Universitet Og høgskular I Lys Av rådande språkpolitikk”. Bergen Language and Linguistics Studies, vol. 12, no. 1, Mar. 2022, pp. 113–140, doi:10.15845/bells.v12i1.3539.