Chiquito, A., and M. Saldívar Dick. “Actitudes Lingüísticas En Paraguay. Identidad Lingüística De Los Hablantes De Lengua Materna Castellana En Asunción”. Bergen Language and Linguistics Studies, Vol. 5, Nov. 2014, doi:10.15845/bells.v5i0.691.