Serverino Cerda, G. M. “Actitudes lingüísticas En República Dominicana. Conciencia E Identidad lingüísticas En La Ciudad De Santo Domingo”. Bergen Language and Linguistics Studies, vol. 5, Nov. 2014, doi:10.15845/bells.v5i0.694.