1.
Gujord A-KH, Molde EB, Olsen A-MK, Wunderlich I. Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk. BeLLS [Internet]. 2022 Mar. 5 [cited 2022 Nov. 27];12(1):113–140. Available from: https://bells.uib.no/index.php/bells/article/view/3539