Verbalsubstantiver, ikke-verbalsubstantiver, tellelighet og bruk av ubestemt artikkel

Authors

  • Øivin Andersen Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3519

Abstract

I denne artikkelen lanseres fire forskningsspørsmål om verbalsubstantiver i norsk, mer spesifikt i bokmål: Er det et klart skille mellom mengdesubstantiver og tellelige substantiver i norsk? Hvis svaret er ja, vil ubestemt artikkel uteluk­kende opptre med objektsrefererende substantiver. Er dette skillet morfosyn­tak­tisk eller semantisk/pragmatisk? Er grensen mellom verbalsubstantiver og ikke-verbalsubstantiver (prototypiske substantiver) diskret? Vil tilstede­værelsen av ubestemt artikkel fremtvinge en resultat-/objektsdenotasjon ved verbal­substantiver med systematisk polysemi (dvs. blokkering), eller kan ubestemt artikkel forekomme med verbale substantiver med prosessbetydning? For å undersøke disse spørsmålene anvendes Norsk aviskorpus for bokmål. Det brukes kwic-konkordanser med manuelle analyser av verbalsubstantivene. 

Downloads

Published

2022-03-05

How to Cite

Andersen, Øivin. 2022. “Verbalsubstantiver, Ikke-Verbalsubstantiver, Tellelighet Og Bruk Av Ubestemt Artikkel”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):377–396. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3519.