Still tonal after all these years?

Authors

  • Gjert Kristoffersen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3536

Abstract

Materialet etter den nasjonale tonelagsundersøkelsen som Knut Fintoft og hans med­arbeidere gjorde på 1970-tallet, omfatter også talere fra Nordhordland, der dia­lektene tradisjonelt har manglet tonelag. For noen år siden undersøkte forfat­teren i hvilken grad dette gjaldt Fintoft-informantene, i lys av at tonelagene etter 2. verdenskrig gradvis har etablert seg på Strilelandet sammen med andre trekk fra bergensmålet. En av dem skilte seg ut ved at han hadde en minimal og neppe hør­bar kontrast som likevel var statistisk signifikant. Da den første inn­spil­lingen ble gjort, så vel som senere i livet, var informanten selv overbevist om at han manglet motsetningen. Artikkelen er en analyse av denne infor­manten basert på en ny innspilling av det samme materialet. Målet er å under­søke om denne underbevisste kontrasten har holdt seg, om den har styrket seg, eller om den har forsvunnet i løpet av de nesten 50 årene som er gått siden tidlig på 1970-tallet. Resultatet viser at den har holdt seg, også i et datasett som i mindre grad enn Fintoft-materialet avslører at det er tonelagskontrasten som er gjen­stand for undersøkelsen.

Author Biography

Gjert Kristoffersen

Gjert Kristoffersen døydde den 29. mai 2021. Artikkelen er publisert med løyve frå Jan Olav Gatland.

Downloads

Published

2022-03-05

How to Cite

Kristoffersen, Gjert. 2022. “Still Tonal After All These Years?”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):71–90. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3536.