Språk og stril

Om språkleg og lokal identitet i Fjell

Authors

  • Endre Brunstad Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3538

Abstract

Denne artikkelen handlar om tilhøvet mellom språkleg identitet og stad­identitet blant ungdom i alderen 13–16 år, og har nemninga stril som utgangs­punkt. Artikkelen byggjer på historiske data, ei spørjegransking og kvalitative for­skings­intervju blant ungdomsskuleelevar i tidlegare Fjell kommune utanfor Bergen, tradisjonelt ein del av strilelandet, i dag prega av press mot nynorsken og dialektnivellering. Målet med artikkelen er å drøfte strileomgrepet og identifisere nokre mog­lege samanhengar mellom identitetskategorien stril og rapportert bruk av dia­lekt og nynorsk. Analysen tyder på at strilenemninga er relevant for å forstå språk­val, språkbruk og språkleg identitet hos ungdomane. Det visar seg vidare å vere ein saman­heng mellom hovudmål, kjønn, lokal geografi og foreldrebakgrunn for om ein kategoriserer seg som stril. Viktigast er vekselverknaden mellom hovud­mål og kjønn.

Downloads

Published

2022-03-05

How to Cite

Brunstad, Endre. 2022. “Språk Og Stril: Om språkleg Og Lokal Identitet I Fjell”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):141–166. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3538.