Suffikskombinasjoner i norsk med adjektivsuffiks på første plass

Hva er tillatt, og hva er ikke tillatt?

Authors

  • Thorsteinn G. Indridason Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3541

Abstract

Artikkelen handler om suffikskombinasjoner i norsk med adjektivsuffiks på første plass, hva som styrer rekkefølgen av suffiksene, og hvor vanlige kom­bina­sjonene er. Ved hjelp av Aviskorpus (bokmål) ble det gjort søk etter kom­bina­sjoner av åtte adjektivsuffiks og ni suffiks som kan kobles til adjektivsuffiks, i alt 72 kombinasjoner. Belegg for 15 av de 72 ble funnet. I artikkelen blir ulike år­saker til at det ikke finnes flere slike kombinasjoner i norsk diskutert, hoved­sakelig suffiksenes valgrestriksjoner. Restriksjonene går bl.a. ut på at noen suf­fiks bare kan kobles til grunnord som ikke selv er suffigert, og de kan derfor ikke delta i suffikskombinasjoner. Videre viser det seg at det er ganske vanske­lig å bytte om på rekkefølgen av suffiksene i en kombinasjon, og det reduserer be­tyde­lig muligheten for flere belegg. I norsk finnes det derimot «kløyvd» suf­figering, som delvis kompenserer for mangel på suffikskombinasjoner. Kløyvd suf­figering innebærer at det skytes inn fuge mellom to suffikser som ellers ikke kan stå sammen i en kombinasjon. Fugen åpner da for videre suffigering.

Downloads

Published

2022-03-05

How to Cite

Indridason, Thorsteinn G. 2022. “Suffikskombinasjoner I Norsk Med Adjektivsuffiks På første Plass: Hva Er Tillatt, Og Hva Er Ikke Tillatt?”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):335–351. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3541.