«Jeg er redd for fremtiden»

Unge, bekymrede stemmer i klimadebatten

Authors

  • Ida Vikøren Andersen University of Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v13i1.3717

Keywords:

klimaangst, retorikk, klimabekymring, fryktappell, climate worry, climate anxiety, youth, rhetoric, pathos

Abstract

Sammendrag

Mange unge er bekymret for klimaendringene. Her undersøker jeg innholdet i denne bekymringen, som uttrykt i debattartikler skrevet av ungdom til Aftenposten mellom 2016-2021. Min analytiske tilgang til disse tekstene er retorisk, noe som innebærer at jeg undersøker hvordan følelsene uttrykkes, begrunnes og inviterer en bestemt respons. Jeg finner at skribentenes uro enten uttrykkes som en generell bekymring for menneskeheten i en fjern fremtid eller en konkret bekymring for skribentenes egen fremtid. Uroen begrunnes i kunnskap om situasjonens alvor og opplevelsen av de ansvarlige gjør lite for å løse problemene. De fleste følelsesuttrykkene har en deliberativ orientering: De inviterer publikum til å handle for å løse problemet. Mange har også en epideiktisk orientering: De inviterer publikum til å bekrefte verdiene skribentene promoterer. I enkelte innlegg har imidlertid følelsesuttrykkene en privat orientering og en performativ funksjon: De henleder publikums oppmerksomhet mot skribenten og skribentens følelser, heller enn mot situasjonen som adresseres.

Abstract

 

Abstract

In this paper, I examine the content of young Norwegians’ climate concerns, as expressed in debate articles written by young people between 2016-2021. Using rhetorical analysis, I explore how the youth articulate and justify their worry and how these articulations invite specific responses. The young writers’ climate concern is either articulated as a general concern for humanity’s survival in a distant future or a concrete concern for the youths’ own and temporally close future due to political inaction to act upon climate change. The articulation of worry is primarily characterised by deliberative and epideictic rhetoric, as the audience is invited to act upon the problem addressed and confirm the values promoted by the youth. However, in some articles, the articulation of worry primarily draws the audience’s attention to the young writers’ personal emotions rather than the situation addressed.

References

Andersen, Ida Vikøren og Kjersti Fløttum. 2022. 'Adults who fail the next generations and children who refuse to give up': The story of climate change as a battle between the generations. I Fridays for Future. Sprachliche Perspektiven auf eine globale Bewegung, 17-38. Narr Francke Attempto Verlag.

Anthony, Laurence. 2005. AntConc: Design and development of a freeware corpus analysis toolkit for the technical writing classroom. 2005 IEEE International Professional Communication Conference Proceedings, New York: IEEE Xplore: 729−737.

Aristoteles. 2004. Retorikken. Oversatt av Tormod Eide. Oslo: Vidarforlaget.

Bouman, Thijs, Mark Verschoor, Casper J. Albers, Gisela Böhm, Stephen D. Fisher, Wouter Poortinga, Lorraine Whitmarsh og Linda Steg. 2020. When worry about climate change leads to climate action: How values, worry and personal responsibility relate to various climate actions. Global Environmental Change 62:102061.

Ceccarelli, Leah. 2001. Shaping science with rhetoric: the cases of Dobzhansky, Schrödinger, and Wilson. Chicago: University of Chicago Press.

Clayton, Susan. 2020. Climate anxiety: Psychological responses to climate change. Journal of Anxiety Disorders 74:102263.

Condit, Celeste Michelle. 1985. The Functions of Epideictic: The Boston Massacre Oration as Exemplar. Communication Quarterly 33 (4):284-299.

Condit, Celeste Michelle. 2018. Angry public rhetorics: Global relations and emotion in the wake of 9/11. University of Michigan Press.

Cunsolo, Ashlee og Neville R. Ellis. 2018. Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss. Nature Climate Change 8 (4):275-281.

Cunsolo, Ashlee, Sherilee L. Harper, Kelton Minor, Katie Hayes, Kimberly G. Williams og Courtney Howard. 2020. Ecological grief and anxiety: the start of a healthy response to climate change? The Lancet Planetary Health 4 (7):e261-e263.

Davey, Graham C. L. 1994. Pathological worrying as exacerbated problem-solving. I Worrying: Perspectives on theory, assessment and treatment, redigert av Graham C. L. Davey og Frank Tallis, 35-59. Oxford, England: John Wiley & Sons.

Ekanger, Anders og Jenny Duesund. 2019. Pernille (12) var livredd for sol og varme - slik fikk hun hjelp. NRK, 30. juni 2019. https://www.yr.no/magasin/pernille-_12_-har-klimaangst---slik-fikk-hun-hjelp-1.14585668.

Gregersen, Thea. 2022. Bekymring for klimaendringer. Energi og klima, 9. februar 2022. https://energiogklima.no/nyhet/bekymring-for-klimaendringer/

Hariman, Robert og John Louis Lucaites. 2001. Dissent and Emotional Management in a Liberal-Democratic Society: The Kent State Iconic Photograph. Rhetoric Society Quarterly 31 (3):5-31.

Hoff-Clausen, Elisabeth, Christine Isager og Lisa S. Villadsen. 2005. Retorisk agency. Hvad skaber retoriken? Rhetorica Scandinavica 33:56-64.

Hokka, Päivi, Hannele Palosuo, Irina Zhuravleva, Kersti Pärna, Helena Mussalo-Rauhamaa og Nina Lakomova. 1999. Anxiety about environmental hazards among teenagers in Helsinki, Moscow and Tallinn. Sci Total Environ 234 (1-3):95-107.

Jakobson, Roman. 1960. Linguistics and poetics. I Style in language, redigert av Thomas A. Sebeok, 350-377 Cambridge, MA: MIT Press.

Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Retorikk i vår tid. 7. utg. Oslo: Spartacus. Original utgave, 2006.

Kjeldsen, Jens Elmelund og Ida Andersen. 2018. The Rhetorical Power of News Photographs: A Triangualatory Reception Approach to the Alan Kurdi Images. I Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically, redigert av Jens Elmelund Kjeldsen, 309-333. Palgrave Macmillan.

Kramming, Kajsa. 2017. Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor. (Ph.D). Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Langaas, Runa Falck, Kjersti Fløttum og Øyvind Gjerstad. 2020. Expressing one’s conceptions of lifestyle in a climate perspective. Cahiers de praxématique 73: 1-15.

Lee, Katharine og Julie Barnett. 2020. ‘Will polar bears melt?’ A qualitative analysis of children’s questions about climate change. Public Understanding of Science 29 (8):868-880.

Leff, Michael C. 1980. Interpretation and the art of the rhetorical critic. Western Journal of Speech Communication 44 (4):337-349.

MacKay, Makenzie, Brenda Parlee og Carrie Karsgaard. 2020. Youth Engagement in Climate Change Action: Case Study on Indigenous Youth at COP24. Sustainability 12 (16):6299.

Marks, Elizabeth, Caroline Hickman, Panu Pihkala, Susan Clayton, Eric R. Lewandowski, Elouise E. Mayall, Britt Wray, Catriona Mellor og Lise van Susteren. 2021. Young People’s Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon. The Lancet. [Pre-print].

Moser, Susanne C. 2007. More bad news: The risk of neglecting emotional responses to climate change information. I Creating a Climate for Change: Communicating Climate Change and Facilitating Social Change, redigert av Sunsanne C. Moser og Lisa Dilling. Cambridge: Cambridge University Press.

Nielsen, Esben Bjerggaard. 2021. Generationsanklager - konflikt, følelser og ungdomsaktivisme. Rhetorica Scandinavica 82:17-33.

Nordø, Åsta Dyrnes og Ida Vikøren Andersen. 2022. Klimabekymringen øker. Fører denne bekymringen til handling? Religion og livssyn 34 (1):4-10.

Ojala, Maria. 2007. Confronting macrosocial worries: Worry about environmental problems and proactive coping among a group of young volunteers. Futures 39 (6):729-745.

Ojala, Maria. 2010. Barns känslor och tankar om klimatproblematiken. Energimyndighetens rapportserie 2010:31, Eskilstuna, Energimyndigheten.

Ojala, Maria. 2012. How do children cope with global climate change? Coping strategies, engagement, and well-being. Journal of Environmental Psychology 32 (3):225-233.

Ojala, Maria, Ashlee Cunsolo, Charles A. Ogunbode og Jacqueline Middleton. 2021. Anxiety, Worry, and Grief in a Time of Environmental and Climate Crisis: A Narrative Review. Annual Review of Environment and Resources 46 (1):35-58.

Perelman, Chaïm og Lucie Olbrechts-Tyteca. 1971. The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. University of Notre Dame Press. Pfau, Michael William. 2007. Who's Afraid of Fear Appeals? Contingency, Courage, and Deliberation in Rhetorical Theory and Practice. Philosophy & Rhetoric 40 (2):216-237.

Pollestad, Geir. 2019. Vi skremmer ikke bort klimakrisen. NRK 24. september 2019. https://www.nrk.no/ytring/vi-skremmer-ikke-bort-klimakrisen-1.14715972.

Siem, Bård. 2021. Sigrid har klimaangst: - Det gjer vondt. NRK 20. august 2021. https://www.nrk.no/vestland/sigrid-har-klimaangst_-_-det-gjer-vondt-1.15612828.

Smith, Nicholas og Anthony Leiserowitz. 2014. The Role of Emotion in Global Warming Policy Support and Opposition. Risk Analysis 34 (5):937-948.

Stevenson, Kathryn og Nils Peterson. 2016. Motivating Action through Fostering Climate Change Hope and Concern and Avoiding Despair among Adolescents. Sustainability 8 (1):6.

Stoknes, Per Espen. 2015. What we think about when we try not to think about global warming: toward a new psychology of climate action. White River Junction, Vt: Chelsea Green Publishing.

Sweeny, Kate og Michael D. Dooley. 2017. The surprising upsides of worry. Social and Personality Psychology Compass 11 (4):1-10.

van der Linden, Sander. 2015. The social-psychological determinants of climate change risk perceptions: Towards a comprehensive model. Journal of Environmental Psychology 41:112-124.

Vignsnæs, Maria Knoph. 2019. Mental Helse Ungdom advarer mot klimaangst: Vi må ikke bruke barn som virkemiddel. NRK, 24. september 2019. https://www.nrk.no/norge/mental-helse-ungdom-advarer-mot-klimaangst_-vi-ma-ikke-bruke-barn-som-virkemiddel-1.14716183.Walton, Douglas. 2000. Scare tactics: Arguments that appeal to fear and threats. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Wormbs, Nina og Maria Wolrath Söderberg. 2021. Knowledge, Fear, and Conscience: Reasons to Stop Flying Because of Climate Change. Urban Planning 6 (2):314-324.

Downloads

Published

2023-08-21

How to Cite

Andersen, Ida Vikøren. 2023. “«Jeg Er Redd for fremtiden»: Unge, Bekymrede Stemmer I Klimadebatten”. Bergen Language and Linguistics Studies 13 (1). https://doi.org/10.15845/bells.v13i1.3717.