Kor e alle k-ar hen?

Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn

Authors

  • Randi Neteland Universitetet i Bergen
  • Magnhild Selås Universitetet i Agder
  • Ann-Kristin Helland Gujord Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3518

Abstract

Artikkelen presenterer ei undersøking av variasjon mellom k- og v- i framlyd av spørjeord blant bergenske barnehagebarn med norsk som første- og andrespråk. I undersøkinga er det brukt innsikter frå både sosiolingvistikk og barnespråkstileigning for å finne ut korleis barna tileignar seg denne sosiolingvistiske variabelen. Datamaterialet som undersøkinga er basert på, er frå opptak av samtalar mellom to‒tre barn som leika saman i barnehagane dei går i. Medan Mykings undersøking av same variabel frå 1988 peika mot ei utvikling der v- i framlyd kunne vere på veg ut av bergensk, har seinare undersøkingar vist at v- framleis er noko brukt, også av ungdommar i Bergen. Dei nye resultata som blir presentert her, viser at barna brukar overraskande mykje v- i framlyd – langt meir enn ungdommar og vaksne frå Bergen. 

Downloads

Published

2022-03-05

How to Cite

Neteland, Randi, Magnhild Selås, and Ann-Kristin Helland Gujord. 2022. “Kor E Alle K-Ar Hen? Variasjon Mellom K- Og V- I spørjeord Blant Bergenske Barnehagebarn”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):295–317. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3518.