Myking – hvad er det for et navn? Et indblik i norske ing-navne

Authors

  • Peder Gammeltoft Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3534

Abstract

Som navneklasse er stednavne på -ing stort set blevet overset i Norge, på trods af at der findes hundredevis af navne af denne type. Forundringen bliver ikke meget mindre af at netop ing-navne har nydt stor bevågenhed i svensk og dansk navne­forskning – og længere væk i Tyskland, Nederlandene og Stor­­britannien. Med udgangspunkt i modtageren til dette festskrifts navn ser denne artike­­l nær­mere på de godt 170 norske bebyggelsesnavne på -ing. U­­ndersøgelsen finder at det, på grund af at ing-navne er såkaldt afledte stednavne, ikke e­r muligt at sige noget om primærnavnedannelselokaliteten for denne navnetype. Af­led­nings­ordstoffet er i hovedsagen vanligt ordstof der beskriver hvad der er specielt eller godt ved den navngivne lokalitet, oftest hvor god jorden er, eller hvad der fandtes af flora og fauna på navngivningstidspunktet. Artiklen kon­kluderer at det det norske ing-navnemateriale ikke har meget til fælles med den svenske tolkningstradition, men at der er store sammenfald med den danske. Grundet forskellene i tolkningstradition i Skandinavien opfordrer forfatteren ti­l at navnetypen tages op til nyvurdering i et fællesskandinavisk perspektiv.

Downloads

Published

2022-03-05

How to Cite

Gammeltoft, Peder. 2022. “Myking – Hvad Er Det for Et Navn? Et Indblik I Norske Ing-Navne”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):39–69. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3534.