Ungdommelig tekstpraksis rundt 1900

Analyse av språk og tekst i fire minnebøker

Authors

  • Agnete Nesse Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3545

Abstract

Artikkelen tar for seg fire minnebøker ført mellom 1899 og 1916. Utgangs­punktet er en helhetlig tilnærming til teksttypen, der både tema for minne­versene, struktur og illustrasjoner er analysert i tillegg til det språklige. I to av bøkene brukes landsmål i noen grad, og dette blir også trukket inn i analysen sam­men med enkelte sider ved rettskrivningen. Siden dette er en teksttype som er både datert og signert med navn, blir for- og etternavnene til de fleste skri­verne også analysert. Samtlige analyser viser forskjeller mellom de to bøkene som hørte til i byen, og de to som hørte til i bygde- og industristedsmiljø. Dette disku­teres i lys av norsk kulturhistorie og internasjonal forskning på minne­bøker.

Downloads

Published

2022-03-05

How to Cite

Nesse, Agnete. 2022. “Ungdommelig Tekstpraksis Rundt 1900: Analyse Av språk Og Tekst I Fire minnebøker”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):91–112. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3545.