Merkelappar brukte på bokmål og nynorsk med subvarietetar

Authors

  • Margunn Rauset Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3547

Abstract

Måten vi omtalar bokmål og nynorsk på, er i endring, og frå politisk hald blir det lagt opp til at den hevdvunne målform-nemninga skal erstattast med skrift­språk. Ei anna endring ser vi i omtalen av subvarietetane som i varierande tyde­leg grad har danna seg i bokmål og nynorsk. Sjølv om det ikkje er semje om kva konservativt, moderat og radikalt bokmål denoterer, er det ein lang tradisjon for å om­tale samanfall i valfrie ordformer på denne måten i bokmål. I forskings­litteraturen og språkteknologien har desse nemningane i seinare tid òg meir eller mindre ukritisk blitt overførte til ulike subvarietetar av nynorsk. Artik­kelen utforskar korleis bokmål og nynorsk blir omtalte i nye, tonegjevande saman­hengar, og i kva grad endringane i nemningsbruken betyr eit skifte i synet på kva bokmål og nynorsk er, medan hovudvekta ligg på nemningar som blir brukte om subvarietetane av bokmål og nynorsk.

Downloads

Published

2022-03-05

How to Cite

Rauset, Margunn. 2022. “Merkelappar Brukte På bokmål Og Nynorsk Med Subvarietetar”. Bergen Language and Linguistics Studies 12 (1):207–232. https://doi.org/10.15845/bells.v12i1.3547.