Bergen Language and Linguistics Studies

Bergen Language and Linguistic Studies (BeLLS) is an open-access peer reviewed electronic book series, started by Lidun Hareide and Gard Buen Jenset in 2009. BeLLS aims at publishing original research on language and linguistics, broadly construed, from a wide variety of approaches. We invite edited studies on thematically related research in all areas of language and linguistics research, primarily with a link to institutions of higher education and research in Bergen.

Current Issue

Vol 12 No 1 (2022)
Published March 10, 2022
Full Issue
PDF

Forord

Randi Neteland, Torodd Kinn
Forord
PDF
Johan Myking
Fagleg sjølvbiografi
PDF
Johan Myking
Publikasjonar
PDF

... og dei

Agnete Nesse
Ungdommelig tekstpraksis rundt 1900: Analyse av språk og tekst i fire minnebøker
PDF
Ann-Kristin Helland Gujord, Else Berit Molde, Anna-Marie Kjøde Olsen, Ilka Wunderlich
Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk
PDF
Endre Brunstad
Språk og stril: Om språkleg og lokal identitet i Fjell
PDF
Helga Mannsåker
Referansebasert analyse av referentkopling: Forslag til ein operasjonell modell
PDF
Margunn Rauset
Merkelappar brukte på bokmål og nynorsk med subvarietetar
PDF
Mikkel Ekeland Paulsen
Snikstigmatisering: Metonymisk representasjon av muslimar i kronikkar om islamofobi og snikislamisering
PDF
Odd Einar Haugen, Nina Stensaker
Didrik rir igjen: Trykt og digital utgivelse av Þiðriks saga af Bern
PDF
Ragnhild Lie Anderson
«Stao no pao» eller «stå no på»? Ao-lyden hjå to ungdomskull i Sogndal
PDF
Randi Neteland, Magnhild Selås, Ann-Kristin Helland Gujord
Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn
PDF
Rune Kyrkjebø
Gamle og nye blikk på Sverresoga
PDF
Thorsteinn G. Indridason
Suffikskombinasjoner i norsk med adjektivsuffiks på første plass: Hva er tillatt, og hva er ikke tillatt?
PDF
Torodd Kinn
År etter år, skritt for skritt og lag på lag: Tre NPN-konstruksjonar
PDF
Øivin Andersen
Verbalsubstantiver, ikke-verbalsubstantiver, tellelighet og bruk av ubestemt artikkel
PDF
View All Issues
Bergen Open Access Publishing